Connect with us

Hi, what are you looking for?

Pr. Ioan Istrati

EDITORIALIST INVITAT - Preotul Ioan Valentin Istrati este originar din Iași, unde s-a născut într-o familie cu tradiții puternice în cler, fiind fiul și nepotul unor preoți cunoscuți. Educația sa a început în Tg. Neamț, la școala generală și liceu, unde s-a remarcat prin participarea și premiile obținute la olimpiadele naționale de istorie și limbă și literatură română. Studiile teologice ale Părintelui Istrati au început la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, unde a absolvit ca șef de promoție. A continuat să excelleze în timpul studiilor universitare la Facultatea de Teologie din Iași, menținându-se șef de promoție timp de patru ani și obținând nota maximă pentru lucrarea de diplomă. Mai târziu, și-a obținut doctoratul în Teologie Liturgică și Artă Creștină cu magna cum laude la Universitatea din Sibiu, sub îndrumarea IPS Prof. Dr. Laurențiu Streza. În ceea ce privește contribuțiile sale editoriale, preotul Istrati este autorul mai multor volume. Printre lucrările sale se numără o carte despre rugăciunile creștine din primele două secole, tradusă și introdusă de el, precum și diverse lucrări despre Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Spiridon. Alte publicații includ o lucrare despre unirea timpului cu eternitatea în Biserică și mai multe cărți despre minunile religioase, inclusiv cele atribuite Maicii Domnului la o mănăstire specifică și o altă lucrare intitulată "Lumina răstignită". Aceste lucrări subliniază angajamentul profund al lui Istrati față de teologie și spiritualitatea creștină. Părintele Ioan Istrati publică la AZnews.ro, în calitate de editorialist invitat, în cadrul rubricii de Opinii.
More Posts